Zmieniamy dworce, największa modernizacja dworców, strona główna
logo pkp

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane po 25 maja 2018 roku zgodnie z obowiązującą Polityka Prywatności, która znajduje się poniżej.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika.

JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

Administrator danych – oznacza Spółkę „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000019193, NIP 525-00-00-251, REGON 000126801, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Dane osobowe – dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak korzystamy z przekazanych nam przez Ciebie danych osobowych.
PKP S.A. – Spółka „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

My, Nasza firma – PKP SA.

Ty, Twój – każda osoba fizyczna, której dane PKP S.A. przetwarza zgodnie z prawem.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Strona – prowadzona przez PKP S.A. strona internetowa: https://zmieniamydworce.pkp.pl/

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony.

Użytkownik - oznacza osobę lub podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Informacja o „cookies”

W Serwisie Internetowym stosuje się tzw. pliki cookies (specjalne pliki pochodzące z danej witryny internetowej odnotowywane i zapamiętywane przez przeglądarkę internetową) oraz inne podobne technologie, które są następnie zapisywane na dysku twardym Użytkownika. Ten rodzaj plików służy m.in. ułatwieniu poruszania się po Serwisie Internetowym, a także może służyć lepszemu zapamiętywaniu określonych preferencji Użytkownika w ramach Serwisu Internetowego. Użytkownik może usunąć pliki cookies z dysku twardego lub zablokować ich zapisywanie. Sposób wprowadzenia takich zmian jest zależny od przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, a zmiany można wprowadzić poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień wyszukiwarki. Brak zmiany w ww. ustawieniach będzie interpretowany jako wyrażenie przez Użytkownika zgody na instalowanie plików cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookies i innych podobnych technologii może spowodować utrudnione korzystanie z wybranych funkcji Serwisu Internetowego.

Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach internetowych producentów oprogramowania.

PKP S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie https://zmieniamydworce.pkp.pl/ Informacja o planowanych zmianach zostanie zamieszczona w Serwisie na 7 dni, nie licząc niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, przed ich wejściem w życie.